1. NØKKELDEFINISJONER
  1. Selskapet eller den Personopplysningsansvarlige – YUUGEN DESIGN FABRIKK AS, et privat aksjeselskap etablert og driftet i henhold til lovene i Norge, med organisasjonsnummer 819 336 822, registrert kontoradresse Konows gate 67B, 0196 Oslo.
  2. Kunde eller databehandlingssubjekt – en enkelt person – en kunde av den personopplysningsansvarlige (inkludert nettstedbesøkende) hvis personopplysninger blir samlet inn av den personopplysningsansvarlige.
  3. Nettbutikk – selskapets nettbutikk på https://yuugen.no.
  4. Tjenester – alle tjenester som leveres av selskapet..
  5. Personopplysninger – all informasjon som relaterer seg til en enkeltperson – databehandlingssubjekt hvis identitet er kjent eller kan fastsettes, direkte eller indirekte, ved hjelp av personopplysninger, ett eller flere kriterier som gjelder personlige, fysiske, fysiologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale data.
  6. Behandling av personopplysninger betyr enhver operasjon som utføres på personopplysninger: innsamling, registrering, lagring, klassifisering, gruppering, aggregasjon, modifikasjon (tillegg eller korreksjon), tilveiebringelse, publisering, bruk, logiske og/eller aritmetiske operasjoner, gjenfinning, spredning, ødeleggelse eller annen handling eller sett av handlinger.
  7. Partner – en juridisk enhet som leverer tjenester til personopplysningsansvarlig i forbindelse med aktiviteter utført av personopplysningsansvarlig, eller selger varer til den, eller gjennomfører felles prosjekter med personopplysningsansvarlig, inkludert men ikke begrenset til markedsføringskampanjer, felles salgskampanjer, lojalitetsprogrammer, osv., i media, nettsider, E-butikk, detaljhandelsbutikker, detaljhandelskjeder, osv.
  8. En informasjonskapsel er et lite stykke tekstinformasjon som automatisk genereres når du besøker en nettside og lagres på en besøkendes datamaskin eller annen enhet.
  9. Direkte markedsføring – aktiviteter designet for å tilby varer eller tjenester til enkeltpersoner via post, telefon eller andre direkte metoder, og/eller innhente deres mening om de tilbudte varer eller tjenester.
  10. «Personvernregler» betyr dette dokumentet som fastsetter prinsippene for behandling av personopplysninger og regler for bruk av tjenestene i nettbutikken
  11. «Konto» betyr kundens grunnleggende innloggingsdata til nettbutikken, som består av en enkelt e-postadresse og et passord
  12. Passord betyr en unik numerisk, alfabetisk, eller numerisk og alfabetisk eller annen karakter som er opprettet av kunden. En kombinasjon av bokstaver, symboler, tegn eller andre symboler som kan brukes for å logge inn i nettbutikken.
 2. GENERELLE BESTEMMELSER
  1. Kunden gir Personopplysningsansvarlig retten til å utføre alle behandlingsaktiviteter av personopplysninger i den grad og til de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen.
  2. Personopplysninger behandles i samsvar med Lov om rettslig beskyttelse av personopplysninger i Republikken Norge og andre rettslige forskrifter som styrer behandling og beskyttelse av personopplysninger, så vel som denne personvernerklæringen.
  3. Personopplysningsansvarlig behandler personopplysninger i samsvar med følgende prinsipper:
   1. Personopplysninger samles inn for definerte og legitime formål;
   2. Personopplysninger behandles korrekt, rettferdig og lovlig;
   3. Personopplysninger skal være tilstrekkelige og begrenset til det som er nødvendig for innsamlingen og videre behandling;
   4. Personopplysninger oppdateres kontinuerlig;
   5. Personopplysninger skal oppbevares i en form som gjør det mulig å identifisere de registrerte i ikke lenger tid enn det som er nødvendig for de formålene dataene ble samlet inn for og hvilke de behandles for;
   6. All informasjon om personopplysninger er konfidensiell;
   7. Kundens personopplysninger og personlig informasjon vil ikke bli brukt til ulovlige formål.
  4. Kunden anses for å ha lest og samtykket i den gjeldende versjonen av personvernpolitikken når han eller hun handler i nettbutikken. Hvis kunden ikke er enig i noen del av personvernpolitikken eller personvernpolitikken som helhet, må kunden ikke legge inn en bestilling og ikke kjøpe varer i nettbutikken.
  5. Personvernpolitikken er tilgjengelig i nettbutikken og kan skrives ut når som helst. Personvernpolitikken kan endres, suppleres eller oppdateres etter databehandlerens skjønn. Den nye versjonen av personvernpolitikken blir publisert i nettbutikken.
  6. Kunden kan legge inn en bestilling i nettbutikken uten å registrere seg, eller gjennom sin konto ved å registrere seg i nettbutikken.
  7. Under den første registreringen til nettbutikken gjennom kontoen, må kunden oppgi sin e-postadresse og et sikkert passord, og gi nøyaktige personopplysninger til nettbutikken. Kunden er ansvarlig for riktigheten av de innskrevne dataene. Ved opprettelse av en konto får kunden tildelt en identifikasjonskode.
  8. Når man bruker tjenestene og foretar kjøp i nettbutikken, skal kunden alltid oppgi nøyaktige personopplysninger til nettbutikken og er ansvarlig for deres nøyaktighet.
  9. Kunden skal ha rett til å endre og korrigere personopplysningene i kontoen når som helst, eller å kontakte nettbutikken med en forespørsel om å avslutte kontoen.
  10. Kunden må ikke røpe passordet til tredjeparter og må holde det sikkert, ellers vil kunden være ansvarlig for all relatert ansvarlighet.
 3. INNSAMLING, BRUK, KORREKSJON OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
  1. Behandlingsansvarlig respekterer hver kundes rett til personvern. Kundens personopplysninger (dvs. navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, leveringsadresse for produkt/tjeneste, alder/fødselsår, betalingsdetaljer for produkt/tjeneste (bankkontonummer, betalingsmetode, osv.), kjøpshistorikk, osv. og også, med kundens samtykke, alder, kjønn, fødselsdato, bosted) samles inn og behandles for følgende formål:
   1. For formålet med netthandel. Følgende personopplysninger behandles: navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, leveringsadresse for produkt/tjeneste, alder/år født, IP-adresse, betalingsdata for produkt/tjeneste. Oppbevaringsperioden for personopplysninger brukt for formålet med netthandel er 5 (fem) år fra siste bestilling.
   2. For direkte markedsføringsformål. Følgende personopplysninger behandles: navn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, alder, kjønn, fødselsdato, bosted. Oppbevaringsperioden for personopplysninger brukt for formålet med direkte markedsføring er 5 (fem) år fra siste bestilling.
  2. Kunden kan samtykke til behandling av sine personopplysninger (navn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, alder, kjønn, fødselsdato, bosted) for formålet med direkte markedsføring. Dersom kunden, etter å ha gitt samtykke til behandling av sine data for formålet med direkte markedsføring, samt mottak av varsler om direkte markedsføring, ikke lenger ønsker dette og informerer databehandleren, vil databehandleren ikke lenger behandle kundens personopplysninger for formålet med direkte markedsføring og vil ikke sende kunden noen elektroniske nyheter, bortsett fra informasjon knyttet til kundens bestilling.
  3. Kunden har rett til å tilbakekalle sitt samtykke (som angitt i punkt 3.2) til databehandleren om å behandle kundens personopplysninger for formålet med direkte markedsføring når som helst ved å varsle databehandleren via e-post post@yuugen.no og ønsker ikke å motta noen direkte markedsføringsmeldinger.

  4. Kunden har også muligheten til å nekte å utøve sin rett til å motsette seg behandlingen av kundens personopplysninger for formålet med direkte markedsføring ved å klikke på den relevante lenken i hver e-post som er sendt.
  5. Kunden, som en registrert, har følgende rettigheter knyttet til behandlingen av kundens personopplysninger:
   1. å motta informasjon fra den personopplysningsansvarlige om behandlingen av kundens personopplysninger, for å bli kjent med sine egne personopplysninger og hvordan de behandles;
   2. å motta informasjon fra den personopplysningsansvarlige om hvilke kilder og hvilke personopplysninger om kunden som har blitt samlet inn, til hvilket formål de behandles, til hvilke mottakere av dataene de har blitt utlevert til og har vært utlevert til i minst det siste 1 (ett) året;
   3. å kreve korrigering, ødeleggelse av kundens personopplysninger eller stans i behandlingen, bortsett fra lagring, av dets personopplysninger når personopplysningene behandles i strid med bestemmelsene i Lov om rettsvern av personopplysninger i Norges Republikk og andre lover.
  6. For å utøve sine rettigheter må kunden fremvise pass, identitetskort eller førerkort. Den personopplysningsansvarlige skal gi den registrerte informasjon om behandlingen av den registrertes personopplysninger én gang i året uten kostnad. Kunden, som utøver sine rettigheter i henhold til klausul 3.5, kan kontakte den personopplysningsansvarlige via e-post post@yuugen.no.
  7. Kundens personopplysninger gis ikke videre til tredjeparter, unntatt i følgende tilfeller:
   1. Når kundens samtykke er innhentet som fastsatt i denne personvernpolicyen;
   2. Personopplysninger for formål knyttet til e-handel blir gitt til partnere som tilbyr tjenester til den personopplysningsansvarlige relatert til de aktiviteter som utføres av den personopplysningsansvarlige;
   3. Til de kompetente myndighetene i de tilfeller som er fastsatt i lover og rettsakter i Republikken Norge.
   4. Til leveringsfirmaer, for avklaring.
  8. Kunden er klar over sin rett til å protestere mot behandlingen av sine personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, det vil si at kunden har rett til umiddelbart å uttrykke uenighet.
  9. Kunden samtykker i at hans/hennes personopplysninger vil bli overført til Partnerne ved oppfyllelse av Kundens bestilling lagt inn i E-butikken, samt ved levering av Tjenester til Kunden av den personopplysningsansvarlige, samt til Partnerne av den personopplysningsansvarlige som spesifisert i punkt 3.7.
  10. Hvis kunden ikke er enig i personvernpolicyen, vil kunden ikke kunne benytte seg av tjenestene i E-butikken.
  11. Den personopplysningsansvarlige skal iverksette organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, endring, avsløring, samt mot enhver annen ulovlig behandling.
  12. Kunden samtykker i at i tilfeller hvor det er nødvendig i henhold til instruksjoner fra kompetente myndigheter og/eller Kundens personopplysninger kan ha blitt brukt til ulovlige aktiviteter, eller det er rimelige mistanker om identitetstyveri, som er gjenstand for etterforskning av kompetente rettshåndhevende myndigheter, eller andre legitime grunner eller formål, vil personopplysningene bli lagret på den personopplysningsansvarliges servere lenger enn det som er spesifisert i denne personvernpolicyen.
  13. Ved mottak av en instruksjon eller forespørsel fra den registrerte om behandling av personopplysninger, skal den personopplysningsansvarlige gi et svar til Kunden, oppfylle forespørselen/instruksjonen eller nekte å gjøre det, senest innen 30 (tretti) kalenderdager fra datoen for den registrertes forespørsel.
  14. For at den personopplysningsansvarlige skal kunne tilby fullverdige tjenester til Kunden i E-butikken, lagres informasjonskapsler (Cookies) på Kundens datamaskin (enhet) med Kundens samtykke. Disse brukes til å identifisere Kunden som en tidligere bruker av E-butikken når man samler inn statistikk over trafikk i E-butikken, og informasjon om handlekurven. Kunden kan til enhver tid se hvilke informasjonskapsler som blir lagret, og kan slette noen eller alle de innskrevne informasjonskapslene.
  15. For å lære mer om informasjonskapsler, som hvordan man administrerer eller sletter dem, kan du besøke www.allaboutcookies.org.
 1. ANDRE BESTEMMELSER
  1. Behandlingsansvarlig har retten til å endre eller supplere ‘Personvernpolicyen’ i sin helhet eller delvis. Tillegg eller endringer i personvernpolicyen trer i kraft fra datoen de blir publisert.
  2.  Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt følgende kontakter: post@yuugen.no eller ring +4796677752.

 

Oppdatert 15. juni 2023.